De vereniging heeft uiteraard geen winstoogmerk, maar wel een aantal kosten. Voor een deel worden deze gedragen door de deelnemer en voor een deel door sponsoren, hetzij in natura, hetzij in de vorm van liquide middelen. Als dank voor de ondersteuning worden deze vermeld op de website.

Tattoo Marty

steketee

cropped-cropped-computer_engineering_science_tech_3491x24801