Het verenigingsbestuur:
Na de reünie in 2012 ontstond bij een aantal oudgedienden van de Staf, Staf- en
Verzorgingscompagnie van het Korps Commandotroepen het idee om gezamenlijk op te trekken. Eind 2013 werd er in navolging op dit idee een Facebookgroep opgericht. Binnen een maand liep het aantal leden op tot circa 170 en al snel werd besloten om een reünie op poten te zetten. Zo werd in augustus 2014 de 1e reünie gehouden op het terrein van waarde oud collega Steketee. 37 mannen en vrouwen melden zich aan en het werd een groot feest, zoals we dat vanouds gewend zijn. Reden genoeg om ook dit jaar weer een reünie te houden.

Om een en ander een beetje te kunnen stroomlijnen, is er in maart 2015 een vereniging opgericht, de “Vereniging Reünisten SSVCIE-KCT”. Vooralsnog bestaat het bestuur uit vier personen, te weten;

bestuur

Van links naar rechts;

dhr. Jaco Bolle

dhr. Mario van Steenbergen

dhr. Ronald Ruiter

dhr. Marty Smetsers

De SSVcie(KCT):
De Staf, Staf- en Verzorgingscompagnie (SSVcie of (SV)) is een eenheid binnen het Korps Commandotroepen, die voornamelijk bestaat uit specialisten op een specifieke vakgebied met individueel hun eigen specifieke taken. Dat deze taken niet logischerwijs worden uitgevoerd door commando’s bewijst de samenstelling van de compagnie, welke voor 90% uit niet groene baret dragende militairen bestaat. Ook hier geldt dat de expertise belangrijker is dan de kleur van de baret. Wel wordt van de leden van de SSVcie een degelijke fysieke en mentale belastbaarheid gevraagd.

Ondanks de variëteit in personeel, heerst er een “Can Do!” mentaliteit. Een mentaliteit die resulteert in een hoogwaardig niveau op het gebied van de gevraagde ondersteuning. Dat wordt met name zichtbaar tijdens oefeningen en uitzendingen waar de SSVcie een groot gedeelte van de ondersteuning voor haar rekening neemt. De commandoploegen kunnen voor een bepaalde tijd zelfstandig opereren, is langdurige specialistische ondersteuning tijdens de opleiding, training en uitvoering van missies van wezenlijk belang. Voor het ondersteunen op het gebied van opleiding en training is de Opleidings- en Trainingscompagnie Speciale Operaties verantwoordelijk. Het personeel belast met commandovoering en logistieke ondersteuning is gegroepeerd in de SSVcie.