Aanmelden als lid / begunstiger

Vul het onderstaande formulier in om je in te schrijven als verenigingslid of begunstiger*:

Aanmeldformulier (opent een nieuw venster)

Na inschrijven wordt je aanmelding indien nodig getoetst bij het korps.

*Indien je minimaal 6 maanden bij de compagnie hebt gediend kun je lid worden. Heb je niet bij de compagnie gediend, maar wel minimaal 6 maanden bij het Korps Commandotroepen, dan kun je wel begunstiger worden.